Ten artyku czytasz w ramach bezp豉tnego limitu

Prof. Czesław Kajdas urodził się w 1932 r. w Wilnie. Absolwent Państwowego Liceum Administracyjno-Gospodarczego II stopnia w Pile i Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tam w 1954 r. rozpoczął pracę w Katedrze Technologii Nafty i Paliw Płynnych. W 1964 r. uzyskał doktorat („Badania nad składem i wykorzystaniem petrolatum”), dwa lata później zaczął pracę w Pracowni Petrochemii Instytutu Chemii Organicznej PAN. Prowadził badania związane z chemią i fizykochemią ropy naftowej – m.in. we Francuskim Instytucie Naftowym jako stypendysta rządu Francji. 

Na początku lat 70. został dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Oprócz pracy w OBR PR był zatrudniony w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, gdzie współorganizował specjalizację petrochemiczną. Wykładał chemię i fizykochemię ropy naftowej, technologię petrochemiczną, kierował pracami dyplomowymi.

Potem związany z Instytutem Technologii Nafty w Krakowie i Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu. Na przełomie lat 80. i 90. prowadził wykłady nt. tribologii i substancji smarowych w Wietnamie. Był ekspertem ONZ przy światowym projekcie badawczym (Azja, Afryka i Ameryka Południowa) dotyczącym regeneracji olejów smarowych wycofanych z eksploatacji. Wielokrotnie nagradzany i doceniany, wciąż był związany naukowo z Instytutem Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Zmarł w 2017 r.

W czwartkowym spotkaniu udział wezmą:

  • dr Hanna Kajdas-Duda – córka prof. Czesława Kajdasa, ordynator oddziału neonatologicznego szpitala wojewódzkiego w Płocku,
  • prof. Janusz Zieliński – prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku,
  • dr Roman Kempiński – prezes firmy Pachtemtech, wieloletni współpracownik i wychowanek prof. Czesława Kajdasa.

Dyskusję poprowadzi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, przewodniczący Sekcji Dialogu TNP.

Wstęp wolny.

Artyku otwarty w ramach bezp豉tnego limitu

Wypr鏏uj prenumerat cyfrow Wyborczej

Nieograniczony dost瘼 do serwis闚 informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazyn闚 Wyborczej.